Ruzveltova 41-43, 11000 Beograd Info: +381 (0)11 275 22 83 SRPSKI   |   ENGLISH MUZEJ ROMSKE KULTURE - BEOGRAD | ROMANO KULTURAKO KHER - BEOGRAD | MUSEUM OF ROMA CULTURE - BELGRADE |

BEOGRAD, 9.8.2010. Ućesnici Medjunarodne konferencije »Ko u Evropi kroji romsku politku, aktivizam i razvoj romskog jezika i kulture«, koja je održana 7. avgusta 2010 u Murskoj Soboti, svetsrano su razmotrili položaj Roma u današnjoj Evropi i nakon rasprave usvojili sledeće zaključke:

Položaj Roma, najveće nacionalne manjine u Evropi, neprestano se pogoršava i pored brojnih usvojenih dokumenata, pa se sve više povećava jaz izmedju usvojenih dokumenata i realnog pravnog, političkog socijalnog i kulturnog položaja Roma u Evropi i njenim državama.

Veliku zabrinutost i ogorčenje izazvao je nedavni govor predsednika Francuske Nikola Sarkozja protiv Roma i mere koje se preduzimaju protiv Roma u toj državi. Učesnici konferencije pozivaju Medjunarodnu organizaciju Roma - IRU, Evropsku uniju i druge medjunarodne organizacije da osude takve postupke kao rasisitičke akte uperene protiv Roma.

Te mere i drugi rasistički izgredi protiv Roma u različitim zemljama Evrope,  podstakli su učesnike  Medjunardone konferencije da potraže načine da se obrate Savetu Evrope, Evropskoj uniji, OSCE, sa predlogom da zajedno kritički sagledaju odnos država prema Romima i utvrde zašto još nisu realizovane obaveze prema Romima, koje proističu iz Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina i drugih dokumenata i preporuka Saveta Evrope, Evropske Unije i OSCE o pravima i statusu Roma kao evropske jezičke i kulturne manjine.  

Dekada Roma 2005-2015 predtsavlja veliku šansu za Rome u zemljama učesnicama. Prestavnici Roma iz Slovenije su zainteresovani za izveštaj o pozitivnim iskustvima  iz Dekade, a učessnici iz zemalja članica zainteresovani su za evalvaciju i monitoring rezultata.

Za potrebe unapređenja obrazovaja jezika i kulture Roma, konstatovano je na ovoj Medjunarodnoj konferenciji da je  neobhodno ustanoviti potrebne organe i institucije kao što su: Medjunarodna Romska akademija nauka i umetnosti, Evropski fakultet za romske studije, pomoći rad i aktivnosti postojećeg PEN centra,  kao i regionalnog Časopisa za jezik i književnost Roma i drugih obrazovnih i kulturnih institucija na regionalnom i nacionalnom nivou.

Učesnici konferencije su prihvatili odluku Skupa koji je održan u Sarajevu, 1.i 2. Juna 2010, da se formira Regionalna stručna Komisija za romski jezik. Na konferenciji u Murskoj Soboti, dana 7.8.2010 je potvrdjena je odluka, a  rukovodilaca te komisije izabran je prof. dr Rajko Djurić.


Dodato 21.10.2010.

Muzej romske kulture, povodom 9. novembra Svetskog dana borbe protiv fašizma, rasizma, ksenofobije i anticiganizma, organizuju brojne protesnte aktivnosti. Tako na primer Muzej rosmke kulture u Beogradu danas će bez naplate ulaznice ugostiti sve posetioce. Takodje, za ovu priliku, u Muzeju je pripremljeno nekoliko značajnih aktivnosti od kojih je svakako najvažnija, postavljanje na internet portalu www.romamuseum.rs , Izložbe "Holokaust koji se ne sme zaboraviti". Na taj način Muzej romske kulture i druge romske NVO žele da doprinesu obeležavanje ovoga dana.

Muzei romana kulturako, kotar 9. novembri Lumiako dive maribe opipe fašizmi, rasizmi, ksenofobia thaj anticiganizmi, organizuinena gendoske protestno aktivnostja. Adjahar ano misal Muzei romana kulturako ano Beogradi avdive bi pokiniba biletengo ka dostuinol piri publika. Adjahar, vaš akaja vizita, ano Muzei gatisardo nekobor semno aktivnostja savenda sajekh majsemno, so ano internet portali romamuseum.rs, sitoj ekspozita "Holokaust savo našti te bistarolpe". Ano odola forme Muzei romana kulturako thaj aver romane bithagrutne orgnaizacie mangena te semninen akava dive.

Strana:  1


Zaključci III međunarodne konferencije Dešavanja SAZNAJTE VIŠE

Beograd, 17. novembar 2010 – Njihova Kraljevska Visočanstva Prestolonaslednik Aleksandar II i Princeza Katarina prisustvovali su otvaranju izložbe „Materijalna kultura Roma u Srbiji“ večeras u Ateljeu 212 u Beogradu. NJ.K.V. Princezi Katarini je tom prilikom uručena posebna diploma za doprinos očuvanju i razvoju romske kulture u Srbiji.

NJ.K.V. Princeza Katarina je u svom obraćanju istakla: „Srbija gradi multikulturalno, multietičko i prosperitetno društvo. Ova izložba pokazuje značaj doprinosa koji Romi mogu dati izgradnji takvog društva. Možemo izgraditi jaku i naprednu državu ako nastavimo da podržavamo i promovišemo vrednosti koje su podjednako važne svim našim građanima“.

Ovu značajnu izložbu su podržali Muzej romske kulture, Ministarstvo kulture, Skupština grada Beograda i Atelje 212.

Dešavanja

Muzej romske Kulture je proslаvio svoju prvu godišnjicu postojаnjа i rаdа, otvаrаnjem prve stаne izložbene postаvke „Mаterijаlnа kulturа Romа” koju je pripremio Drаgoljub Acković, potpredsednik Svetskog pаrlаmentа Romа а svečаno i sа krаćim uvodom o sаdržini i vrednosti romske kulture uopšte kаo i njenim specifičnostimа i, posebno, međunаrodnom vezivnom kаrаkteru – predstаvio prof. dr Rаjko Đurić.

Muzej Romske Kulture | Romano Kulturako Kher | Museum of Roma Culture | ul. Ruzveltov 41-43, 11000 Beograd, Srbija | romamuseum.rs | Tel: +381 (0)11 275 22 83 Vrh strane | Strana:  1

Pridrućujući se akcijama UNITED,  Roma Community Centar 8. april, u okviru koga deluje Nezavisno informativna organizacija Rominterpres i Muzej romske kulture, povodom 9. novembra Svetskog dana borbe protiv fašizma, rasizma, ksenofobije i anticiganizma, organizuju protesnte aktivnosti...

SAZNAJTE VIŠE Izložba u Ateljeu 212

Izložba pod nazivom ,,Matrijalna kultura Roma’’ otvorena je gornjem foajeu pozorišta Atelje 212, 17. novembra ove godine. Izložba je  je održana pod pokroviteljstvom Skupštine grada Beograda i Gradonačelnika Dragana Djilasa.

Pored mnogobrojnih gostiju iz zemlje i inostranstva, visokih državnih funkcionera, romskih lidera, otvaranju su prisustvovali i Njihova Kraljevska Visočanstva, Princeza Katarina i Princ Aleksandar Karadjordjević koji su se obratili prisutnim gostima i potvrdili da će kao i do sada pomagati romski narod...

2. decembra je Muzej romske kulture je posetila grupa od tridesetak studenata beogradskog Fakulteta politčkih nauka. Predavanje je o romskoj materijalnoj i pisanoj kulturi održao je Dragoljub Acković a premijerno je vidjen i film o Muzej romske kulture koji možete pogledati na našem sajtu.

VIDEO PREZENTACIJA SAZNAJTE VIŠE