Ruzveltova 41-43, 11000 Beograd Info: +381 (0)11 275 22 83 SRPSKI   |   ENGLISH MUZEJ ROMSKE KULTURE - BEOGRAD | ROMANO KULTURAKO KHER - BEOGRAD | MUSEUM OF ROMA CULTURE - BELGRADE |

Duhovnu kulturu čine sve pojave u kojima se ljudski duh odnosi prema samom sebi. Nju čine: jezik, filozofija, nauka, ideologija, umetnost, moral, pravo.


Romi imaju sve elemente koji čine kategoriju duhovna kultura. Po mišljenju novih teoretičara duhovna kultura osmišljava ljudsko postojanje, omogućava njegov kontinuitet, promene i napredak. Duhovna i materijalna kultura, predstavljaju one pojave bez kojih se ne može zamisliti čovekov život.

Muzej Romske Kulture | Romano Kulturako Kher | Museum of Roma Culture | ul. Ruzveltov 41-43, 11000 Beograd, Srbija | romamuseum.rs | Tel: +381 (0)11 275 22 83

Tetkica Bibija


Djurdjevdan


Da li su Romi imali nekad svoju religiju?


Romska verovanja u Duhove


Posmrtni običaji


Običaji vezani za proševinu i svadbu