Husinskiih Rudara 30a, 11000 Beograd Info: +381 (0)69 22 80 075 SRPSKI   |   ENGLISH MUZEJ ROMSKE KULTURE - BEOGRAD | ROMANO KULTURAKO KHER - BEOGRAD | MUSEUM OF ROMA CULTURE - BELGRADE | Muzejske izložbe


BEOGRAD, 11.1.2012.    English & Romanian  version


                                           

Vasilica ili Vasuljica je romski narodni praznik, koji se slavi od 13. do 17. januara i kojim počinje godišnji ciklus narodnih običaja kod Roma.

Ove godine, Muzej romske kulture u Beogradu će 13. januara organizovati «Svečani doček Vasilice». Za tu priliku na Svečanu večeru, tokom koje će biti prikazani brojni vasilički rituali, pozvani su gosti i prijatelji ovog Muzeja i nedavno ustanovljene Roma Art Galerije.

Učesnici ove manifestacije će imati priliku da osim učestvovanja u praktičnim vasiličkim obredima, ponešto saznaju i o samom ovom prazniku, a posebna atrakcija će biti slušanje pesama koje se pevaju na dan Vasilice.

Muzej romske kulture, na ovaj način, trudi se da istraži, prouči i oživi tradicionalne elemente nematerijalne tj. duhovne kulture ovoga naroda, u koje spadaju i proslave tradicionalnih romskih praznika, kao što su Vasilica, Sveta Anastasija zvana Bibi koju tokom čitavog februara proslavljaju Romi muslimani, Tetkica Bibija koju posledjnjeg petka u martu mesecu slave pravoslavni Romi, Djurdjevdan koji se slavi 6. maja, a proslavljaju ga svi Romi u bilo kom delu sveta da žive, Kali Sara koja se 22. i 23. maja obeležava na jugu Francuske i Španije, Piri iliti praznik romskih kovača na Kosovu, kada su kalfe proglašavane za majstora a proslavlja se 28. juna, Alidjun iliti Sveti Ilija (do podne je Ilija a od podne Alija) koji proslavljaju Romi pravoslavne i muslimanske konfesije, koji žive na prostorima Bosne. Tog dana oni sumiraju svoju letošnju zaradu a pripremaju i za predstojeću zimu.


VASILICA ROMANO NEVO BERŠ

* Vasilica jase Vasuljica sito romano themutno dive, savo festuinelape e 13. dži 17. januarea thaj savea lelape rndo themutne adetjengo ko Roma. Akale beršeste, Muzeji romana kulturako ano Beogradi 13. januarea ka organizuinol “Festuibasko adžukaribe e Vasilicako”.

Vaš odova dive organizuimo Festuibasko habe, kote ka oven sikavde Vasilicake ritualia, akharde siton dostja thaj amala akale Muzejeske thaj nadur formirima Roma Art Galerijake. Džene ani akaja manifestacia ka ovol olen šansa paše so ka len kotor ano praktikane Vasilicake adetja, ka dikhen pana disave adetja phande vaš akava dive, a ulavdi atrakcia ka ovol ašunibe giljengo save gilavenape ano dive e Vasilicako.

Muzeji romana kulturako, ano akala forme, dikhela te rodol, te sikljol thaj te legarol tradicionalno elementja namaterialno jase odjeska kulturake akale themesko, ano save siton ini festuibe tradicionalno romane divengo, sar so sito Vasilica, Devlikani Anastasija anavdi Bibi savu ano sa februari festuinena Roma muslimania, Bibija savu paluno paraštuj ano mart masek festuinena pravoslavno Roma, Herdelezi savo festuinelape 6. majea, a festuinena ole sa Roma ano varesavo kotor lumiako kote djivdiena, Kali Sara savi 22. thaj 23. majea semninelape ani mesmer Francuska thaj Špania, Piri jase romano kovačjengo dive ano Kosovo, kana kalfe anavde vaš majstorja a festuinelape 28. junea, Alidjun jase Devlikano Ilija 2. avgustea (dži kvašo dive Ilija e kvaš divesta Alija) savo festuinena Roma pravoslavno thaj muslimanenge konfesiake, save djivdinena ano thana Bosnake. Odova dive on dikhena pere nilajeske rezultatja e bukjake, a adjahar ini gatisarenape vaš avutno jevend.

 
14.1.2012. Romska nova godina- Vasilica

GGal Gallery


Nomad Art

Saban Bajramovic- Vasilica         


-U

 

Muzej Romske Kulture | Romano Kulturako Kher | Museum of Roma Culture | ul. Ruzveltov 41-43, 11000 Beograd, Srbija | romamuseum.rs | Tel: +381 (0)11 275 22 83