Ruzveltova 41-43, 11000 Beograd Info: +381 (0)11 275 22 83 SRPSKI   |   ENGLISH MUZEJ ROMSKE KULTURE - BEOGRAD | ROMANO KULTURAKO KHER - BEOGRAD | MUSEUM OF ROMA CULTURE - BELGRADE | Muzej Romske Kulture | Romano Kulturako Kher | Museum of Roma Culture | ul. Ruzveltov 41-43, 11000 Beograd, Srbija | romamuseum.rs | Tel: +381 (0)11 275 22 83

Romi veruju da se u njihovom okruženju nalazi veliki broj  zlih i dobrih duhova. Njihova verovanja imaju malo sličnosti sa verovanjima drugih naroda, a isto se odnosi i na opis duhova ili drugih natprirodnih bića. Ovde navodimo samo nekoliko zlih romskih  duhova.


Javišta je jedan od najstrašnijih duhova koga se Romi mnogo plaše. On se čak nerado i pominje. Javlja  se u raznim oblicima a po  svojim osobinama  odgova srpskim verovanjima u vampire i, vukodlake,  koja su poznata na ovim prostorima.

“U Sandžaku o ovom duhu vele: To je  meh  što skače na  čoveka. Kad čovek  ukrade nečije seno i ponese ga svojoj kući, taj meh mu skače na leđa da mu  oteža bežanje pa  potom doziva onog čije je seno: “Hodi ovamo, došao je neki lopov i krade tvoje seno”. Ako se lopov uplaši i pobegne, tada taj meh zapali to kradeno seno. Kad vlasnik dođe i vidi kako je seno izgorelo, zna da  je neko pokušao da mu ga, ukrade a da ga je Javvišta omela u tome. Veruje se i to da kad ovaj  meh skoči na kobilu, ona se rita.


Čohani je noćni leptir, veštica, mrtvačka glava ili kakva mora .


U Beogradu kazuju : Čohani  je morska devojka. Kad neko spava, može da dođe ta morska devojka da ga udavi tako što mu se popne na  grudi. Čovek tad, hoće da vikne, a ne može. Guši ga mora u snu.


U Kraljevu Romi pak vele, da je čohani je mora ili veštica. Toliko zasija sjajem da uspava čoveka, padne mu na grudi i stane da ih pije. Od toga čoveka jako zabole grudi pa može i da umre. Da bi se od se  pomakne, pa će se tako saznati koja je to žena veštica u selu.


Kaldaraši iz Požarevaca vele da je čohani: mrtvac koji može da se pretvori u moroja, pa da nas pojede. Mi mu prebodemo prsa iglom, a on se pretvori u pihtije. Kada u đevojke stanu grudi da nadolaze, čohani joj pije morco, a to je kao neko zrno u sisi. Od toga one najbolje nadolaze” .

NAZAD