Ruzveltova 41-43, 11000 Beograd Info: +381 (0)11 275 22 83 SRPSKI   |   ENGLISH MUZEJ ROMSKE KULTURE - BEOGRAD | ROMANO KULTURAKO KHER - BEOGRAD | MUSEUM OF ROMA CULTURE - BELGRADE | Muzej Romske Kulture | Romano Kulturako Kher | Museum of Roma Culture | ul. Ruzveltov 41-43, 11000 Beograd, Srbija | romamuseum.rs | Tel: +381 (0)11 275 22 83

„Da li je tačno mišljenje  u nauci da Romi nemaju  svoju religiju?“, zapitala su se i dva istraživača s ovih prostora, pre nešto više od osam decenija i da bi došli do preciznog odgovora na ovo pitanje, oni su obavili  jedno ,i verovatno jedino terensko istraživanje, koje je mnogima potpuno nepoznato, pa ga mi u ovom tekstu skoro u celosti prenosimo.


Jedan od te dvojice istraživača, Svetozar  Simić, po narodnosti je Rom koji je odrastao  u romskoj kući, i o religiji svojih ukućana je zabeležio: "Oni ne znaju da je Hristos sin Božji. Ne znaju da se on na Božić rodio i da je na Uskrs vasrksao. Mada oni prazuju i Božić i Uskrs.


Ako zapitate  Ciganina, pišu Petrović i Smić, koji zna ciganski jezik: kako se na ciganskom jeziku naziva Bog? - odgovoriće Del. Ako pak te iste Cigane zapitati, kako se na ciganskom jeziku naziva nebo, intelegentniji će vam odgovoriti: Oblako, a prostiji: Del. Ako pak te iste Cigane zapitati kako oni nazivaju oblak, i jedni i drugi odgovoriće vam: Oblako.


Sretnete li prostu Ciganku sa sela, koja govori ciganski, pokažite rukom na nebo i pitate je: Šta je ono? Odgovoriće vam: Del. Pitajte je dalje: A kako se zove na vašem jeziku Bog? Ona će vam malo iznenađena opet odgovoriti: Del. ako je dalje pitate: Pa gde je onda Bog, kad je Del i nebo i Bog? Mnoge nam na to pitanje nisu ništa odgovarale. Jedna nam je samo rekal: Sve je gore Bog. - Pa dobro, pitamo je dalje, zar  vaš Bog ne vidi, ne čuje. Zar on nema bradu? - Ne znam. Samo kažemo Del i ne znamo šta je to. I tek kad ispitivač stekne veće poverenje kod inteligentnog Ciganina onda može dobiti odgovor da onako, kako je odgovorila pomenuta Ciganka, misli samo prost ciganski svet .Oblako  nije ciganska reč, nego, srpsko-hrvatska. Vrlo je verovatno da su ranije Cigani i oblak nazivali Del.

 

Žena izlazi iz kuće i gleda na nebo, koje je jako oblačno, i tera dete u kuću rečima:Dik soćerel o Del naš - Vidi šta radi oblak, beži!.Crn oblak, oblačno je, kaže se: Kalilo o Del.


Na taj način mi dolazimo do zaključka da su naši Cigani nekada verovali, a možda mnogi od njih veruju i sada, da je nebo i Bog, pa možda i oblak, jedno isto. Sve je gore Del.


Ali, Del znači još i "daje"- Pada kiša, kaže se: "Del bršind". (Kiša je "Brišind") Pada sneg, kaže se: "Del Iv". (Sneg je "Iv"). Kad pada kiša još se veli da "Bog (Del) mokri". Kad umre neki dobar čovek, pa ako na taj dan pada kiša, kaže se: "Da i Bog plače što je umro  čovek".


Nama se, kažu pomenuti istraživači, čini da nećemo pogrešiti ako pretpostavimo da se kod ovih Cigana rečju Del naziva: Bog, nebo, oblak i "ono što daje". Nebo, oblak, Bog sve je to gore. A ono što je gore, daje nam kišu, sneg, pa možda i sve ostalo, zaključuju oni.


Sunce i mesec su sinovi Božiji a kad se na nebu pojave crvenkasto-tamni oblaci, onda Romi kažu da je zbog toga, što ljudi psuju. Vrlo često kad oblaci posmatrani sa zemlje liče na čoveka, govore da je to Bog.


Cigani  su nekada, zaključuju pomenuti istraživači,sigurno imali neku svoju religiju u kojoj su Bog, nebo i oblaci bili isto, Del. I onaj "koji daje" zvao se tako istoel. Tako, da možemo pretpostaviti, da su oni verovali da Del (nebo, Bog) daju, što čoveku treba,  možda i - život.


Oni su verovali i u dušu, „đi“, kao u nešto, što je sakriveno, što se ne vidi, što je unutra, ali što je u isto vreme i najlepše i najslađe. Ovo „đi“- duša, prema romskom verovanju javlja se u detinjem telu sa rođenjem, i u toku celog života na napušta telo. Kad čovek umre i „dji“-duša, ugine. Potoji medju Romima ali i medju drugim narodima i mišljenje, da se duša čovekova, posle njegove smrti preseljava u neko drugo novo biće. Koje je od ova dva mišljenja starije, teško je reći.“

O tome jesu li Romi pre raseljavanja iz Indije imali neku svoju religiju, u nauci postoje različita mišljenja.


"Ne imajući sopstvene vere, tvrde neki romolozi, koju su poneli iz svoje otadžbine, kojom bi se, bar kao Jevreji, među drugim narodima odlikovali, Cigani se prosto saobražavaju religiji zemlje u kojoj žive. Kao što su Cigani nestalni u pogledu izbora mesta stanovanja isto su takvi i u pogledu religije. Ciganin ne zna ništa o odanosti izvesnoj veroispovesti; njemu je isto tako lako da sa svakim novim selom promeni i svoju religiju, kao što je drugome čoveku lako promenuti odelo. U hrišćanskim zemljama oni se krste, a kad su među muhamedancima oni se obrezuju. Među pravoslavnima oni su pravoslavni, među katolicima katolici, a kad se nastane među protestantima, oni su protestanti".


NAZAD