Ruzveltova 41-43, 11000 Beograd Info: +381 (0)11 275 22 83 SRPSKI   |   ENGLISH MUZEJ ROMSKE KULTURE - BEOGRAD | ROMANO KULTURAKO KHER - BEOGRAD | MUSEUM OF ROMA CULTURE - BELGRADE | Muzej Romske Kulture | Romano Kulturako Kher | Museum of Roma Culture | ul. Ruzveltov 41-43, 11000 Beograd, Srbija | romamuseum.rs | Tel: +381 (0)11 275 22 83

I podatak : Djevojka najradije ašikuje potajno. Podje kao slučajno na vodu, a momak je čeka, ili se nadju negdje " na čaršiji ". Kad roditelji pristanu, djevojka je isprošena, a momak je prstenuje, " da joj biljeg ". On će doći poslije 20-30 dana da je vodi. Pokupi 10-15 svatova, a najglavniji medju njima su djever, stari svat, barjaktar i čajo koji poziva svatove. Roditelji utvrde koiliko svatova može momak dovesti. Kad momkov otac sakupi svatove, čajo stavlja sebi na glavu ovčiju ili kozju mješinu i nagari se čadju. Tada govori barjaktaru da opremi barjak i da idu po mladu. Kad dodju do djevojčine kuće ili čerge, njen otac izljubi se sa svim svatovima. On poziva tada 7 ljudi i smjesti ih pod čergu da tamo jedu i piju. Mlada stoji iznad djevera i dvori ih. Poslije toga diže se jelo i donosi sahan pa se u njega baci novac. Najprije njen otac, pa mladoženjini potom ostali svatovi. Onda se opet izljube i kreću. Tada počinje pjesma i igra, pravi urnebes. Njeni roditelji ostaju u svojoj čergi. Kad dodju do mladoženjine čerge, njegov otac uzima najteži nakovanj u ruke i baca ga preko čerge svoga sina mladoženje, da mu bude

srećno i berićetno. Kad dodju pred čergu, mladoženja digne desnu ruku da se mlada provuče ispod nje. Mladoženja tada stavi na njenu glavu hljeb, a svatovi počnu da se otimaju o hljeb da svako sebi ugrabi komadić. Ako neko ne može da ugrabi, drugi mu dadnu od svog komada. Zatim mladenci ulaze pod čergu. Mladoženjina majka postavi i donese jelo. Momak daje djevojci kocku šećera u usta, a i ona njemu, da bi jedno drugom bili slatki. Čim padne mrak, oni legnu. Izjutra, kad mladoženjini roditelji saznaju da je mlada bila poštena, oni joj daju dukat, a ako nije, oni je pljunu. Brak se nikad zbog toga ne poništava. Tada mladini roditelji pozivaju mladoženjinog oca, majku, braću i sestre na ručak, i tada mladin otac daje mladoženji i svojoj kćerki po dva dukata.

II podatak: Ako se " zagledaju " momak i djevojka, on to kaže odmah svome ocu i ide kući njenog oca da je prosi. Momkov otac nosi rakiju sa sobom, nazove " Merihaba ", zdravi se : " Dragi komšija, došao sam da prosim djevojku za svog sina . "Ako on nije zadovoljan, on odmah kaže:"Nemoj o tome ni pričati, nije ona još za udaju ". A ti moliš i kumiš dalje. On neće ni rakiju da pije. Najzad, ipak popije jednu, pa drugu i treću. Tada pita ćerku da li ona hoće i hoće li biti zadovoljna. Ako djevojka kaže da hoće, njen otac tada ispije rakiju i posle se rakija sipa svima da piju. Djevojka poljubi momkova oca u ruku, pa onda sve starije i zatim izidje napolje. Momkov otac tada pita njenog :" Šta sam ti dužan za djevojku ?" Onaj obično kaže 5.000 din, 20.000 din, pa čak i rjedje i do 70. 000 dinara. Neki traže u dukatima, i to 20-30 komada. Momkov otac odmah poviče da je to mnogo, pa se pogadjaju, dok se nekako ne nagode. Zatim momkov otac zove djevojku i daje joj dukat, prsten ili, rjedje, čak i struk dukata. Zakaže se da dodju obično u prvi petak ili subotu. Pogode se čiji će biti darovi za svatove. Darovi obično budu djevojčinih roditelja. Nekada se sakupi i do 20-30 ljudi u svatovima. Tu je enga, pošteno žensko koje će voditi mladu. Oni koji su pozvani ulaze u kuću. Tamo je postavljena sofra. Mlada stoji cijelo vrijeme negdje u uglu. Stari svat hoće da je uzme za ruku, ali njena braća ili sestre ne daju je, sve dok im stari svat ne plati. Kad im plati, onda izvodi mladu za ruku, i tada se obično puca iz puške i svira se i pjeva. Oni koji su dobili darove od mladinih roditelja idu naprijed, a oni koji nisu pozvani, idu pozadi. Kad stignu momkovoj kući, on stane na svoj prag, pruži ruku i djevojka mora da prodje ispod nje. Pred njih izlaze mladoženjina majka, sestra ili brat i nudi im šerbe u čaši. Oni piju , a docnije i svi svatovi, da bi im bilo sve slatko. Dok su svatovi u kući i dok se goste, mlada stoji iznad svekra i dvori ga.

(R.Uhlik, Lj.Beljkašić-Neka vjerovanja...17,18,19)

NAZAD