Ruzveltova 41-43, 11000 Beograd Info: +381 (0)11 275 22 83 SRPSKI   |   ENGLISH MUZEJ ROMSKE KULTURE - BEOGRAD | ROMANO KULTURAKO KHER - BEOGRAD | MUSEUM OF ROMA CULTURE - BELGRADE | Muzej Romske Kulture | Romano Kulturako Kher | Museum of Roma Culture | ul. Ruzveltov 41-43, 11000 Beograd, Srbija | romamuseum.rs | Tel: +381 (0)11 275 22 83

Mrtvačko sunce - mulikano kham - tako se zove sunce koje sja kad kiša pada. Kada umremo, to sunce će nas grijati ( Mehmed Selimović,    Goražde ).


Kad sahrane pokojnika Cigani viču :"Ago, hajde s nama u pokret”. Onda čekaju, a zatim opet viknu :" Ago, mi odosmo, a ti


Postaj, ago!" Zatim  "ošinu i dunu " ( pobjegnu ).


Sahranim - na ciganskom se kaže praxosarav - što bukvalno znači pretvorim u pepeo  (praxo - pepeo ).


Neki tvrde da u grob sahranjuju sa mrtvacem i kakav jastuk i ponjavu.


Ako neko umre noću ili ujutru, odmah ga u toku dana sahrane. Ako umre predveče, samo u tom slučaju mrtvac ostaje u kući ili čergi po noći, i dobro se čuva da ga što ne bi preskočilo.


Kad se zakopa mrtvac, u grob se zabode glogov trn, da se od njega ne bi pravila kakva javišta ili " lampir " ( Goražde ).


Kad neko umre, dobro je glogov trn staviti na strehu.


Do nekih detaljnijih podataka vrlo je teško doći. O mjestu sahranjivanja ne mogu se dobiti nikakvi pouzdani podaci. Kao da ne vole da se zna gdje se sahranjuju. Izgleda da postoji cigansko groblje kod sela Dub kod Rogatice i u Hatomalju kod Jezera ( Jajce ). Jedan od čergaša veli da on često nosi mrtvace na kolima i po dan hoda, dok ne dodju do svog groblja jer neće svog čovjeka samog negdje da ostave. Na pitanje da li oni imaju svoje groblje i gdje su im, čergaš je odmah rekao da to ne zna i da nemaju posebna groblja, nego ona gdje se " sav svijet kopa " ( 1957 godine).

NAZAD